Rechten

Alle rechten op de informatie in beeld en tekst die u op deze site aantreft berusten bij ©HuntArt. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ©HuntArt. Downloaden of printen is toegestaan mits op elke kopie vermeld wordt: ©copyright HuntArt.

Het beheer van deze website wordt gevoerd door Museum Valkenburg. De persoonlijke gegevens die de gebruikers op het contactformulier van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

All rights reserved. Any unauthorized reprint or use of this material without express written permission from HuntArt is prohibited. The management of this website belongs to HuntArt. The personal information on the contactform will be protected and strictly used for the purpose it was given for.

Dit is ook een website van Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul